Kravet til næringsvirksomhet

Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring.

Publisert:

Spørsmålet Høyesterett hadde til vurdering var om et selskap som drev med båtutleie hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift. Selskapet ble nektet fradrag for avgift på anskaffelsen av en ny båt fordi utleien ikke var egnet til å gå med overskudd, og anskaffelsen derfor ikke skjedde i avgiftspliktig næring. 

Selskapet hevdet forgjeves at vurderingen av om selskapet drev næring skal tas på oppstartstidspunktet og ikke på det senere tidspunktet da selskapet anskaffet ny båt. Høyesterett mente det ikke var feil av skattekontoret å foreta en næringsvurdering på tidspunktet for anskaffelsen av den nye båten. Det var korrekt av myndighetene å vurdere om aktiviteten var egnet til å gå med overskudd da båten ble anskaffet.