Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.

Publisert:

Den gjeldende hvitvaskingsloven oppheves når lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) settes i kraft.