Ny kommunelov og konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk

Revisorforeningen og NKRF starter nå samarbeidet med å tilpasse innholdet i god kommunal revisjonsskikk til den nye loven med forskrifter.

Publisert:

Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget i vår.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventes å sende ut forslag til ny forskrifter på høring i løpet av desember 2018.

Den nye loven og tilhørende forskrifter vil få konsekvenser for god kommunal revisjonsskikk.

Arbeidet med endringer i god kommunal revisjonsskikk skjer gjennom en revisjonskomite – et samarbeid mellom Revisorforeningen og NKRF. Representantene fra Revisorforeningen er Terje Tvedt (partner i BDO) og Rune Johansen (senior manager i KPMG).