Ny mva-utredning

Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Publisert:

Gruppen skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.


Ekspertgruppen består av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke
  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Utredningen skal leveres senest 15. mai 2019.