Ny norsk regnskapsstandard – en liten smakebit

Regnskapsstandardstyret har nylig publisert hva som kan forventes av nasjonale tilpasninger i ny norsk regnskapsstandard sammenlignet med IFRS for SMEs.

Publisert: Regnskap

Regnskapslovutvalgets forslag til ny regnskapslov er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. For foretak med alminnelig regnskapsplikt (FAR / øvrige foretak) har lovutvalget foreslått en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs. Eventuelle norske tilpasninger må begrunnes ut fra restriktive kriterier.

Regnskapsstandardstyret arbeider for tiden med et forslag til ny norsk regnskapsstandard innenfor rammen av lovforslaget, og har offentliggjort hvilke norske tilpasninger som det foreløpig ligger an til. Oversikten viser status per 31.12.16. I tillegg til å vise de valgte løsningene, fremkommer også begrunnelsen for disse. Det kan komme endringer og nye beslutninger.

En oppsummering av selve arbeidet med ny norsk regnskapsstandard fremgår av Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2016.