Ny dom om transaksjonskostnader og merverdiavgift

Fradrag for inngående avgift for kostnader pådratt i forbindelse med oppkjøp av aksjer har vært behandlet av Borgarting lagmannsrett.

Publisert:

Saken gjelder rådgivningskostnader i forbindelse med oppkjøp av aksjer. Coop Norge Handel as kjøpte opp samtlige aksjer i ICA Norge as. Coop Norge mente oppkjøpet var til bruk i deres avgiftspliktige handelsvirksomhet. Lagmannsretten var ikke enig og fastholdt at Coop Norge ikke skal ha fradrag for inngående avgift.

Dommen følger opp skatteetatens praksis med å nekte fradrag for inngående avgift for kostnader som relaterer seg til kjøp av aksjer. Det omtvistede beløpet gjaldt inngående avgift på om lag halvparten av kostnadene Coop Mega pådro seg i forbindelse med handelen. For øvrige kostnader har Coop Mega fått helt eller delvis fradrag.

Dommen gjør det ikke enklerer å vurdere fradragsretten for inngående avgift på kostnader som gjelder transaksjoner som inneholder flere elementer fremover.  Dommen er en Lagmannsretts dom og kan dermed bli anket til Høyesterett.