Revisorforeningen med ny og oppdatert koronaside

Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon.

Publisert:
Myndighetenes koronatiltak for næringslivet

 

Vi har laget en bedre og mer hensiktsmessig tematisk oppdeling av tiltakene. Oversikten skiller også tydelig mellom aktive og utløpte tiltak. 

Koronasiden er nå sortert etter disse temaene:

  • Kontantstøtteordningen - med spørsmål og svar
  • Utsatte frister - årsregnskap, skattemeldinger mv.
  • Kompensasjonsordninger
  • Skatte- og avgiftslettelser
  • Andre økonomiske støtteordninger - tilskudd, lån og garantier
  • Ansatte - permitteringer, dagpenger, sykepenger mv.
  • Andre tiltak
  • Informasjon og veiledning for revisorer