Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke

Departementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke. Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003.

Publisert:

Ny forskrift er i hovedsak en teknisk og redaksjonell oppdatering. Revisorforeningen ga i sitt høringssvar flere faglige innspill, men disse er i all hovedsak ikke tatt hensyn til.

For regnskapsåret 2020 gjelder bare fristene i den nye forskriften, dvs. at regnskap og årsrapport skal følge tidligere forskrift, mens rapporteringen mv. skal skje innen de noe romsligere fristene i den nye forskriften.