Ny plan for bachelor-studiet

Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA).

Publisert:

Planen fokuserer på det overordnede læringsutbytte slike programmer skal tilføre studentene. Kravene blir nå mer fleksible, men innenfor rammer som gjør at man skal være kvalifisert for videre studier på masternivå og kvalifisere for siviløkonomtittelen. Samfunnsansvar og bærekraft blir tydeligere vektlagt.

Utdanningskravene for å bli regnskapsfører vil bli tilpasset de nye kravene da dette har vært to parallelle planer. Rammeplanen for bachelor i revisjon og regnskap (BRR) blir faset ut dersom forslaget fra revisorlovutvalget om fremtidige krav for å bli revisor blir vedtatt. Ingen studiesteder ventes å ta opp nye studenter på BRR i 2019. 

 

UHR_logo_positiv.png