Ny revisorlov - oppdatert engasjementsbrev

Ny revisorlov trådte i kraft 1.1.2021. Vi har nå publisert et oppdatert eksempel på engasjementsbrev for revisjonsoppdrag.

Publisert:

Eksempelet er oppdatert med riktige lovhenvisninger og nye rammer for kommunikasjon med styret.

Det oppdaterte eksempelet bør benyttes ved inngåelse av nye revisjonsoppdrag og ved ordinær fornyelse av engasjementsbrev med eksisterende klienter. Det er ikke nødvendig å be eksisterende klienter om å signere nye engasjementsbrev nå.

Det oppdaterte eksemplet på engasjementsbrev for revisjonsoppdrag er tilgjengelig for innloggede medlemmer.