Ny skattemelding 2020 – 2023

Skatteetaten gjør nå og i de kommende år store endringer i hvordan de skattepliktige skal levere skattemelding og næringsopplysninger. For aksjeselskaper blir det fra 2023 kun adgang til å levere disse opplysningene fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemer.

Publisert:

De første endringene er nå synlige for lønnstakere og pensjonister ved det tilsendte utkast til skattemelding for 2020. Nedenfor følger en oversikt over de pågående prosjektene. Revisorforeningen deltar i referansegrupper på prosjektene.

Ny skattemelding for lønnstakere i 2021

I 2021 får de fleste lønnsmottakere og pensjonister den nye skattemeldingen for inntektsåret 2020. Skattemeldingen er tilgjengelig nå i mars.

Den nye skattemeldingen er fortsatt forhåndsutfylt med opplysninger, men den har fått et nytt utseende og er enklere å bruke. Det viktigste er fortsatt at du sjekker, endrer eller legger til opplysninger i skattemeldingen din.

Ny skattemelding for næringsdrivende i 2022

Fra 2022 til 2024 får næringsdrivende ny skattemelding. Skattemeldingen med næringsoppgave og vedlegg vil bli erstattet av en skattemelding og en næringsspesifikasjon. Allerede i 2021 kan noen personlig næringsdrivende som sender inn skattemeldingen fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem, teste ut den nye løsningen i en pilot.

Muligheten for å sende næringsrapport skatt blir borte fra inntektsåret 2021. Enkelte enkeltpersonforetak vil kunne levere skattemelding og næringsopplysninger direkte i en portal hos Skatteetaten.

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem. Målet er å lage en ny løsning, basert på temaer og ikke nødvendigvis færre opplysninger, som skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Ny skattemelding for AS i 2023

For inntektsåret 2023 skal alle skattepliktige foretak, unntatt enkeltpersonforetak, levere skattemelding elektronisk fra regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Unntaket er enkeltpersonforetak som fortsatt skal kunne levere via Skatteetatens portal.

Skattedirektoratet samarbeider med systemleverandørene om hvordan utfylling av næringsopplysningene presenteres. Her kan det være forskjeller mellom systemene. Skjemaer, som næringsoppgave, skjema for avskrivning og midlertidige forskjeller, vil bli erstattet av den elektroniske leveringen fra systemene.

Skattedirektoratet vil ikke videreutvikle en løsning med utfylling i portal for aksjeselskap. Aksjeselskaper må enten

  • Ha en revisor eller regnskapsfører som leverer for klientene
  • Ha et regnskaps- eller årsoppgjørssystem med mulighet til elektronisk levering

Det anbefales å starte tilpasningen til dette nå om ikke man allerede har en systemløsning på plass.

For skjemaer om i dag krever attestasjon av valgt revisor vil attestasjonskravet til næringsopplysningene videreføres. Bekreftelsen vil i hovedsak dekke det samme som i dag, men det må gjøres endringer i lovgivningen da dagens skjemaer erstattes av den elektroniske rapporteringen. Revisorforeningen og Skattedirektoratet samarbeider for tiden om dette før en løsning sendes på høring senere i 2021.