Nye aksjeoppgaver sendt ut feilaktig

En rekke aksjonærer har de siste dagene feilaktig fått ny aksjeoppgave i Altinn. Dette rettes av skatteetaten og aksjonærene trenger ikke foreta seg noe.

Publisert:

I slutten av forrige uke sendte skatteetaten ut nye aksjeoppgaver (RF-1088) til en rekke aksjonærer der formuesverdien 1. januar 2021 er lagt inn som «riktig» formuesverdi for inntektsåret 2020 selv om det verken har vært kapitalendringer, kjøp av egne aksjer i 2020 eller andre forhold som innebærer at verdsettelsestidspunktet skal flyttes. Dette er feil. I slike tilfeller skal formuesverdien 1. januar 2020 benyttes.

Rettes av skatteetaten

Revisorforeningen har tatt saken opp med Skattedirektoratet som opplyser at dette har skjedd ved en feil og at skatteetatens IT-avdeling jobber med å rette opp feilen. Alle vil få ny RF-1088 mandag den 26. april dersom alt går etter planen.

De som har den nye skattemelding får da en ny versjon med korrekte verdier. Ingen skattepliktige eller deres revisor eller regnskapsfører trenger å foreta seg noe.

Skatteetatens opplysningstelefon og alle som jobber med aksjer i skatteetaten er informert slik at de kan svare ut dette korrekt, opplyser skatteeetaten.