Nye innsideregler

Reglene for innsideinformasjon for utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og Euronext Growth er endret samtidig som EUs markedsmisbruksforordning (MAR) trådte i kraft 1. mars 2021.

Publisert:

Registeret over primærinnsidere og nærstående i et notert selskap inkluderer selskaper der primærinnsidere eller nærstående har en sentral kontrollfunksjon ved å kontrollere selskapet, eller ved at primærinnsideren eller dens nærstående gjennom et styreverv påvirker beslutninger om å investere i det noterte selskapet. Nærstående skal inkluderes uavhengig av om de eier aksjer i selskapet.

MAR er en omfattende og detaljert forordning om hvordan børsnoterte selskaper, meglere og investorer skal opptre i verdipapirmarkedet. MAR medfører økt dokumentasjonskrav, særlig for såkalte primærinnsidere. Definisjonen av nærstående blir vesentlig utvidet. Markedsmisbruksforordningen (Market Abuse Regulation - MAR) har vært gjeldende i EU fra 2016.