Harald Brandsås medlem av Verdipapirlovutvalget

Revisorforeningens Harald Brandsås er oppnevnt som medlem i Verdipapirlovutvalget. Utvalget skal utrede gjennomføringen av EUs bærekraftdirektiv i norsk lov.

Publisert:
Harald webinar.jpg
Seniorrådgiver Harald Brandsås i Revisorforeningen er blant Norges fremste eksperter på EUs bærekraftdirektiv. Nå er han oppnevnt av Finansdepartementet som medlem av Verdipapirlovutvalget, som skal utrede gjennomføringen av EUs bærekraftdirektiv i norsk lov.

Direktivforslaget vil fastsette regulering rundt bærekraftsrapportering i Norge og Europa.

Dette er også bakgrunnen for at Verdipapirlovutvalget nå blir utvidet med seks nye medlemmer, fire midlertidige og to faste medlemmer. Blant de fire midlertidige medlemmene som skal utrede nye regler for bærekraftsrapportering finner vi Revisorforeningens seniorrådgiver Harald Brandsås.

De to medlemmene som trer inn i utvalget på permanent basis vil senere være med å utrede regelverk for formidling av folkefinansiering til forbrukere gjennom folkefinansieringsplattformer.