Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.

Publisert:

Rettledningen til RF-1028 lister opp 27 ordninger som anses være offentlig støtte, se vedlegg. Denne listen er uttømmende. Kun hvis Aksjeselskapet har en av de 27 nevnte støtteordningene skal de de oppgi om de har mottatt annen støtte fra andre offentlige etater.  De mest vanlige vil nok være differensiert arbeidsgiveravgift, forskjellige EL-bil fordeler, redusert elavgift for industrien og skattefunn. I tillegg skal det blant annet rapporteres om aksjeselskapet var i økonomiske vanskeligheter ved siste avlagte regnskapsår.

Vurdering om selskapet var i økonomiske vanskeligheter sist avlagte regnskapsår

Rettledningen definerer videre hvordan foretakene skal beregne om de var i økonomiske vanskeligheter. Blant annet anses en virksomhet være i økonomiske vanskeligheter dersom "mer enn halvparten av tegnet aksjekapital i selskapet har forsvunnet som følge av akkumulerte tap (unntatt for SMB som har eksistert i mindre enn tre år)".