Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap.

Publisert:

Selskap som har mottatt offentlig støtte skal angi hvilken støtteordning de har benyttet seg av. Skatte- og avgiftsordninger som anses som offentlig støtte er blant annet:

  • Mva-fritak for leasing av elbiler
  • Mva-fritak for omsetning av elbiler
  • Mva-fritak for omsetning av batterier til elbiler

Vi har fått avklart med skatteetaten at det er foretak som er produsenter og forhandlere av el-biler og batterier til el-biler som er støttemottaker. Det betyr at selskaper som har kjøpt el-bil ikke skal krysse av for å ha benyttet seg av disse avgiftsordningene. Det skal likevel krysses av på skjemaet fordi selskapet mottar andre statsstøtteordninger, for eksempel fritak for omregistreringsavgift for el-biler og redusert sats for trafikkforsikringsavgift for el-biler.