Nye reisesatser fra 1. juni 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser.

Publisert:

De nye satsene blir gjeldende fra 1. juni 2020 og skal vare til 28. februar 2021.

De nye satsene er som følger:

Innenlandsavtalen:

  • Reiser over 12 timer med overnatting: udokumentert sats fra 780 kroner til 801 kroner.
  • Reiser fra og med seks timer til og med 12 timer: udokumentert sats fra 307 kroner til 315 kroner.
  • Reiser over 12 timer uten overnatting: udokumentert sats fra 570 kroner til 585 kroner

Utenlandsavtalen:

  • Kompensasjonstillegg ved reiser i utlandet: fra 531 kroner til 548 kroner.

Bilgodtgjørelse og nattillegg

Satsene for bilgodtgjørelse mv. og ulegitimert nattillegg er ikke endret

Skattemessig behandling

Den trekkfrie delen av kostgodtgjørelsen ble fastsatt av Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2020 og er ikke endret. Det skal trekkes forskuddstrekk i og beregnes arbeidsgiveravgift av den delen av godtgjørelsen som overstiger de trekkfrie satsene. 

Planlagt revisjon av avtalene

Partene er enige om at de innen utgangen av februar 2021 skal gjennomgå avtalene for å tilpasse de dagens arbeidsliv og organisering. De skal blant annet se på klarspråk, om det er mulig å slå innenlands- og utenlandsavtalen sammen og hvordan fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser.