Nye satser i reiseavtalene fra 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene er enige om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands fra 2023.

Publisert:

De viktigste endringene for reiser innenlands fra 1. januar 2023 er:

  • Satsene for bruk av egen bil er: kr. 4,48 pr. km.
  • Satsene for diett på innenlandsreiser er:
    • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 872 kroner
    • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 342 kroner
    • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 637 kroner

For reiser utenlands er det endringer i satsene for kostgodtgjørelse i flere av landene.

Skattemessig behandling

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatsene for 2023 og de gjelder for hele året.

Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.  Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.