Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Publisert: Revisjon Selskapsrett

Rundskrivet gir veiledning om etablering av rutiner, opplæringstiltak, hvitvaskingsansvarlig i virksomheten, kundekontroll og plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner. Det er utgitt et eget rundskriv om regnskapsførers plikter.