Finanstilsynets hvitvaskingsrundskriv

Finanstilsynet har i rundskriv 3/2017 gitt veiledning om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Publisert:

Rundskrivet gir veiledning om krav til tiltak for å hindre hvitvasking. Det gis veiledning om etablering av rutiner, opplæringstiltak, hvitvaskingsansvarlig i virksomheten, kundekontroll og plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner.

Det er utgitt et eget rundskriv om regnskapsførers plikter.

Rundskrivene er til oppdatering etter ny hvitvaskingslov som trådte i kraft 15. oktober 2018. Inntil Finanstilsynet har utgitt oppdatert veiledning for revisorer og regnskapsførere vises det til den oppdaterte veilederen for banker mv.