Finanstilsynets hvitvaskingsrundskriv

Finanstilsynet har i rundskriv 3/2017 gitt veiledning om revisors plikter etter hvitvaskingsloven.

Publisert:

Rundskrivet gir veiledning om krav til tiltak for å hindre hvitvasking. Det gis veiledning om etablering av rutiner, opplæringstiltak, hvitvaskingsansvarlig i virksomheten, kundekontroll og plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner.

Det er utgitt et eget rundskriv om regnskapsførers plikter.