Offentlig virksomhet og utleie av næringseiendom

Offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som både benytter eiendommen selv og leier ut, har rett på forholdsmessig fradrag.

Publisert:

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie har rett til forholdsmessig fradrag for anskaffelser som både gjelder den frivillige registrerte utleien og som de bruker selv.

De spesielle reglene om offentlig virksomhet som produserer varer/tjenester som de hovedsakelig bruker selv, vil ikke gjelde ved frivillig registrering.