Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.

Publisert:

Regjeringen har gjennom forskrift pålagt alle leverandører til stat og kommune å fakturere med EHF-faktura. Elektronisk faktura i offentlige innkjøp gjelder anskaffelser av varer og tjenester over 100 000 kroner eksklusive merverdiavgift. 

Leverandører som vil være med i konkurransen om å levere varer og tjenester til det offentlige må forholde seg til den nye forskriften. Dette vil bidra til økt digitalisering i næringslivet og sørge for at en større del av anskaffelsesprosessen blir digital. 

Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trer i kraft 2. april, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette.