Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Publisert:

Økokrim peker på at koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet skaper et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.

  • Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt
  • Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien
  • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører
  • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører