Økt skatt på høye inntekter og formue etter budsjettforliket

Etter budsjettforliket mellom AP/SP og SV innføres det et nytt trinn i trinnskatten på 17,4 % for inntekter over 2 millioner kroner og i formuesskatten på 1,1 % på formue over 20 millioner kroner.

Publisert:
Stortinget3.jpg

I tillegg reverseres deler av innstrammingen i firmabilbeskatningen av el-biler og verdsettingsrabatten på aksjer, andeler og driftsmidler reduseres til 25 %.

Dette er skatte- og avgiftsendringene i budsjettforliket som ble inngått 29. november 2021:

Trinnskatten

 • Økt sats i trinnskattens trinn 3 fra 13,3 til 13,4 %
 • Økt sats i trinnskattens trinn 4 fra 16,3 til 16,4 %
 • Redusert innslagspunkt i trinn 3 fra 651 250 kr til 643 800 kr
 • Redusert innslagspunkt i trinn 4 fra 1 052 250 kr til 969 200 kr
 • Nytt trinn 5 på 17,4 % fra 2 000 000 kr

Formuesskatt

 • Nytt trinn i formuesskatten for formue over 20 mill. kroner, sats: 1,10 %
 • Økt verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %
 • Økt bunnfradrag i formuesskatten til 1 700 000 kr

El-bil

 • Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 %
 • Redusert omregistreringsavgift elbiler - 25 prosent sats

Annet

 • Økt fradrag Nord-Troms og Finnmark fra 18 100 til 20 000 kr
 • Økt frikortgrense fra 60 000 til 65 000 kroner
 • Redusert trygdeavgift på lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 %
 • Redusert trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 %

Avgifter

 • CO2-komponent engangsavgift varebiler settes til 30 % av personbil
 • Kompensasjon i veibruksavgift på bensin settes til 50 %
 • Kompensasjon i veibruksavgift på mineralolje settes til 50 %
 • Reduksjon i trafikkforsikringsavgiften
 • Reduksjon i vektårsavgiften