Utvidet omstillingspakke for reiselivet

Regjeringen vil gi 250 millioner kroner til omstilling i reiselivet. Dette skal komme i tillegg til fortsatt kompensasjon til reiselivsbedrifter for faste uunngåelige kostnader.

Publisert:

Utvidelse av omstillingspakken som ble avsluttet 15. september

Det er tidligere i år satt av 250 millioner kroner til en tilskuddsordning for utvikling og omstilling i reiselivsbedrifter. Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og søknadsrunden ble avsluttet 15. september 2020.

Regjeringen foreslår nå å utvide ordningen ut året, og bevilge ytterligere 250 millioner kroner til omstilling i reiselivsnæringen. Bedriftene skal kunne søke Innovasjon Norge om tilskudd fra ordningen ut året. 

For å kvalifisere til støtte må bedriftene ha hatt et betydelig omsetningsfall.

Flere skal omfattes

Regjeringen foreslår at ordningen også skal omfatte messe- og konferansearrangørene.
Regjeringen vurderer også om nyoppstartede bedrifter skal innlemmes i ordningen.