Oppbevaring av regnskapsføreres oppdragsdokumentasjon

Finanstilsynet foreslår å redusere oppbevaringstiden for en del av regnskapsførers oppdragsdokumentasjon fra ti til 5 år. Revisorforeningen mener at oppbevaringstiden bør være fem år for alt og at dette bør reguleres i loven.

Publisert:

Revisorforeningen mener at oppbevaringstiden for alle deler av regnskapsførers oppdragsdokumentasjon bør reduseres til fem år. Oppdragsdokumentasjonen har ikke verdi når kunden har kunnet kaste det regnskapsmaterialet som ligger til grunn for regnskapsføringen. Oppbevaringstiden i bokføringsloven er nå fem år. 

Revisorforeningen mener at krav til utarbeidelse og oppbevaring av regnskapsførers oppdragsdokumentasjon bør fastsettes i regnskapsførerloven som for tiden utredes av et eget lovutvalg. Vi mener derfor at Finanstilsynet ikke bør gå videre med denne forskriftssaken men avvente lovbehandlingen.