Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Skattedirektoratet har nå publisert en prinsipputtalelse rundt regelverket for oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs.

Publisert: Regnskap Bokføring Selskapsrett

Uttalelsen dekker avvikling av aksjeselskap, fusjon og fisjon og konkurs samt avvikling og konkurs i enkeltpersonsforetak. Skattedirektoratet redegjør også for dispensasjonspraksisen fra hovedreglene.

Til sist i uttalelsen siteres det fra GFRS når regnskapsførere er i besittelse regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs.