Oppdatering av hvitvaskingspakken

Hvitvaskingspakken fra Revisorforeningen er oppdatert med Finanstilsynets nye hvitvaskingsrundskriv.

Publisert:

Finanstilsynet publiserte i slutten av desember nye rundskriv med veiledning om revisorers og regnskapsføreres etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Vi har nå oppdatert dokumentene i hvitvaskingspakken i henhold til de nye rundskrivene. 

Hvitvaskingspakken er blant våre medlemsfordeler, og er bare tilgjengelig for påloggede medlemmer. I det oppdaterte materialet finner du både rene og endringsmarkerte versjoner av dokumentene.

Støttemateriell for tiltak mot hvitvasking

"Hvitvaskingspakken" ble lansert i november 2019 og inneholder støttemateriell for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i et revisjonsforetak:

  • eksempel på hvitvaskingsrutiner i et revisjonsfirma - oppdatert 
  • skjema for registrering av klientopplysninger - oppdatert 
  • liste med momenter for innhenting av informasjon fra klienten - oppdatert 
  • eksempel på risikovurdering av egen virksomhet - oppdatert 
  • skisse til opplæringsplan for partnere og medarbeidere
  • en oversikt over utsatte land som kan gi støtte til risikovurdering av klienter med tilknytning til andre land