Oppdatering av veiledningen om pensjonsforutsetning

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) oppdaterer som regel veiledningen om pensjonsforutsetninger med tall pr. 30. august. NRS har besluttet å utsette oppdateringen med en måned.

Publisert:

Det foreligger for tiden større uforutsigbarhet enn normalt som fort kan gjøre oppdatering av veiledning pr. 31. august lite relevant.

NRS har derfor besluttet å utsette oppdateringen med en måned. Pensjonsforutsetningene vil bli oppdatert med tall pr. 30.09.2022.

Det skal være rentemøte og utgivelse av ny pengepolitisk rapport fra Norges Bank i september som det er nyttig å ha med seg i oppdateringen.

NRS forventer å kunne publisere oppdatert veieldning med pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022 om ettermiddagen 5. oktober dersom alt går som planlagt.