Oppdatert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse i 2018

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke blitt endret siden oktober 2014, men til neste høst varsles det en oppdatering.

Publisert: Selskapsrett
Halvor Sigurdsen - NUES (002).jpg
– Ikke behov for å gjøre grunnleggende endringer i anbefalingen, men å redusere detaljeringsgraden og gjøre den tydeligere, sa leder av NUES, Halvor Sigurdsen, på NUES Forum 12. oktober.

Det opplyste Halvor E. Sigurdsen, leder for NUES, på årets Forum for eierstyring og selskapsledelse som ble avholdt 12. oktober i Oslo.

Han sa det er ganske klart at det kommer en ny anbefaling om ett års tid med virkning for regnskapsåret 2018, men at det ikke er behov for å gjøre grunnleggende endringer i anbefalingen. Det er mest behov for å redusere detaljeringsgraden og gjøre den tydeligere på enkelte punkter.

Mindre detaljert – mer poengtert

- Selv om anbefalingen stort sett har satt seg, ser vi at den på enkelte punkter kan ha blitt for detaljert og vanskelig å forstå, sa Sigurdsen. Han sa videre at selskapene kan være svært ulike og at det er viktig at listen ikke legges så høyt at bare de mest ressurssterke blir i stand til å følge anbefalingen.

Kommende endringer

Når det gjelder kommende endringer så kan det være snakk om blant annet å fjerne eller redusere omtalen av bedriftsforsamling, gi færre detaljer når det gjelder generalforsamling, se på regulering og markedspraksis når det gjelder Investor relations-funksjonen og gjøre det klart at det som står om valgkomiteens arbeid med å foreslå kandidater til bedriftsforsamling og styre i anbefalingens kapittel 7, også gjelder selskaper som velger ikke å ha valgkomité.

NUES avventer også en del EU-reguleringer (om aksjonærrettigheter, revisjonsreform, rapportering av ikke-finansiell informasjon), sa Sigurdson.