Oppdatert eksempelsamling med revisjonsberetninger

Revisorforeningen har nå oppdatert eksempelsamlingen med revisjonsberetninger, den ligger tilgjengelig for påloggede medlemmer under fagmenyen "Revisjon av årsregnskap".

Publisert:

Det er ingen større prinsipielle endringer i samlingen. Det er gjort en rekke andre språklige justeringer for å sikre konsistens i selve revisjonsberetningen og med revisjonsstandardene.    

Veiledningen om Omtale av "andre forhold" er også skrevet om for å være i tråd med dagens praksis. I tillegg er det tatt inn et nytt avsnitt med veiledning for når fullstendig årsregnskap ikke foreligger innen den lovmessige fristen.

I tillegg finner du også et eksempel for uttalelse om overholdelse av ESEF i flere av eksemplene.