Oppgrossing av nettolønn

Skattedirektoratet har utarbeidet nærmere retningslinjer for bl.a. oppgrossing av nettolønn til bruttolønn ved nettolønnsavtaler.

Publisert: Skatt

Høyesterett avsa 11. mai 2016 dom i sak om oppgrossing av nettolønn. Dommen gjaldt spørsmålet om hvordan oppgrossing av nettolønn skal skje for norsk arbeidstaker på nettolønnskontrakt i utlandet, der det ikke betales skatt i arbeidslandet og skattyter liknes i henhold til 1-årsregelen.

Skattedirektoratet har tidligere uttalt at dommen også gir føringer for hvordan oppgrossing skal skje der det faktisk betales skatt i arbeidsstaten og hvor dobbeltbeskatning avhjelpes gjennom andre regler enn 1-årsregelen. Se Skattedirektoratets domskommentar 1. juli 2016.

Etter domskommentaren har direktoratet fått flere spørsmål og har derfor i en uttalelse datert 20. desember 2016 gitt nærmere retningslinjer om bl.a.:

  • Metoder for oppgrossing
  • Innvinning og tidfesting av fordel av arbeidsgivers betaling av arbeidstakers skatt i utlandet
  • Praktisk gjennomføring for 2016
  • Praktisk gjennomføring for 2017 og fremover
  • Endringssaker