Ordningen med utsatt betaling av skatt er forlenget ut februar

Ordningen med at man kan søke skatteetaten om utsatt betaling av skatt og avgift er forlenget ut februar 2021.

Publisert:

Samtidig er det fastsatt at tilbakebetaling skal skje over seks månedlige avdrag fra 1. april til 1. september 2021.

Betalingsutsettelse

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke skattetaten om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Opprinnelig ble det gitt utsettelse frem til 31. desember 2020, men ordningen er forlenget ut februar 2021.

Fra 2021 blir det beregnet ordinær forsinkelsesrente, for tiden 8 prosent p.a. Til og med desember 2020 ble det beregnet en rente på 6 prosent p.a.

Søknadsportal og mer informasjon om ordningen er lagt ut på skatteetaten.no.

Det følger for øvrig av avtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og Frp den 16. november at regjeringen innen utgangen av februar skal vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger.