Ordningen med utsatt betaling av skatt og avgift forlenges ut juni 2021

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Publisert:

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021.

De som er innvilget utsettelse, vil få en etterfølgende avdragsordning i seks månedlige avdrag. Regjeringen foreslår å utsette første avdragsbetaling fra 1. april til 30. juli 2021.

Om ordningen

Den forenklede ordningen for betalingsutsettelse av skatter og avgifter ble innført i juni 2020. Ordningen ble først vedtatt å gjelde ut året 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021.

Ordningen åpner for en forenklet søknadsbehandling med mindre strenge vilkår enn etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. Etter ordningen kan det gis utsettelse for de fleste skatte- og avgiftskrav. Det beregnes forsinkelsesrente på 8 pst. i utsettelsesperioden.

Søknadsportal og mer informasjon om ordningen finner du på skatteetaten.no