Øreavrunding av vederlag

Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet.

Publisert:

Når det betales med sedler og mynt skal salgsvederlaget avrundes til nærmeste hele krone. Ved elektronisk betaling er det ikke anledning til å foreta en slik avrunding. Dette fordi elektronisk betaling ikke er betaling med sedler og mynt.

Inneholder avtalt vederlag et ørebeløp, skal ørebeløpet framgå av salgsdokumentet. Dette gjelder både på linjenivå og totalnivå, og gjelder uavhengig av type betalingsmiddel.