Over en milliard i tvangsmulkt

Skatteetaten ila i alt 1,018 mrd. kr. i tvangsmulkt i 2017. Av dette er 435,6 mill. kr. (42,7 %) innbetalt.

Publisert: Skatt Avgift

Dette viser tall vi har fått fra skatteetaten.

Ikke overraskende er det for sent levert skattemelding for formue og inntektsskatt og skattemeldingen for merverdiavgift som utgjør de største beløpene.

Tallene fordeler seg slik på de ulike meldingene:

  Antall fastsatt Beløp fastsatt,
etablert krav
Innbetalt
A-melding 32 750 126 095 162 66 326 077
Aksjonærmelding 15 956 140 338 891 72 858 056
Grunnlagsdata 493 3 271 831 2 425 288
Skattemelding
formue og
inntekstsskatt
73 789 732 790 970 169 522 963
Merverdiavgift 21 069 315 647 514 124 470 858
Sum 144 057 1 018 144 368 435 603 242

 

Det nytter å klage

Tallene viser også at det nytter å klage på tvangsmulkten:

  • Grunnlagsdata: 99 klager med fullt medhold i 2016/2017
  • Skattemelding formue og inntektsskatt: 6731 fikk medhold og 713 fikk delvis medhold
  • Skattemeldingen for merverdiavgift: 1921 klager fikk fullt medhold