Følgeendringer i andre standarder som følge av «revised Code of Ethics» er nå publisert

Som en følge av at Code of Ethics er oppdatert er det gjennomført enkelte følgeendringer for å bringe revisjonsstandardene i tråd med revised Code of Ethics.

Publisert:

Endringene i standardene er i hovedsak relatert til risikorapportering i firmaet og trusler mot revisors uavhengighet. 

Følgeendringene inkluderer blant annet nå at medarbeidere umiddelbart skal varsle firmaet om forhold som skaper en trussel mot overholdelse av uavhengighetskrav. Dette for at firmaet skal kunne evaluere om truslen er på et akseptabelt nivå, eller dersom ikke, adressere dem ved å eliminere omstendighetene som skaper trusselen, bruke forholdsregler eller trekke seg fra oppdraget.

Endringene var på høring i september 2020 og ble vedtatt av Revisjonskomiteen etter dette.