Oversettelse av ISRS 4400 (revidert)

ISRS 4400 Oppdrag om avtalte kontrollhandlinger (revidert), er nå vedtatt i revisjonskomiteen etter at oversettelsen av standarden har vært på høring.

Publisert:

Av endringer kan man finne at standarden dekker et større område flere både finansielle og ikke finansielle oppdrag, rapporteringen blir tydeligere, og tydeliggjøring rundt profesjonell skepsis, bruk av ekspert, fortsettelse og akseptvurderingen og åpenhet i rapporten vedrørende overholdelse av uavhengighet.

Standarden er trådt i kraft.