Koronaforskrift: Vedtekter om frist for ordinær generalforsamling kan overstyres

Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette i år.

Publisert:

En særskilt forskrift i medhold av koronaloven åpner for en slik overstyring av vedtektene. Hensikten er å gi tid til å planlegge for at generalforsamling/årsmøte kan avholdes på en forsvarlig måte, f.eks. finne egnede lokaler eller tid til å få på plass tekniske løsninger for fjernmøte. 

Dersom Stortinget ikke motsetter seg forskriften, vil den tre i kraft 9. april.