Påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Husk å levere komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 30. september for å unngå forsinkelsesgebyr. Regnskapsregisteret sender nå påminnelse til de som foreløpig ikke har levert.

Publisert:

Natt til tirsdag 22. september sendes det påminnelse til alle innsendingspliktige virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for regnskapsåret 2019. Det sendes kopi av påminnelsen til regnskapsførere og revisorer. 

Det er 

  • 59 828 innsendingspliktige virksomheter, som fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 64 699, og året før var det 63 495.
  • 444 revisorer får oversikt over totalt 22 629 kunder som ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 472 og 25 143 (i 2018 var tallene hhv. 487 og 27 726).
  • 2 595 regnskapsførere får oversikt over totalt 33 231 kunder som ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 2 828 og 35 912 (i 2018 var tallene hhv. 2 865 og 35 868).

De som har årsregnskap under behandling hos Regnskapsregisteret mottar ikke denne påminnelsen.

Det sendes e-postvarsel om utsendt påminnelse i Altinn (se vedlagte eksempler). E-postadresser hentes fra kontaktinformasjonen i Altinn (varslingsadresser). De som bare har mobilnummer registrert som varslingsadresse, mottar sms-varsel. Sms sendes ca. kl. 9 tirsdag. Vedlagt ligger skjermbilder fra testmiljøet som viser utformingen av meldingene vil legger ut i Altinn i høst (22. september, 6. oktober og 13. november).