Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse av regler som gjelder for føring av personalliste.

Publisert:

Det er krav om føring av personalliste for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket. 

I melding nr. 4/2019 gis det en beskrivelse av hvilke krav som gjelder for føring av personalliste. Meldingen omtaler hvem som skal føre personaliste, hvilke krav som stilles til legitimasjon av den ansatte, hvilke opplysninger listen skal inneholde, hvordan listen skal føres og oppbevares, og skattekontorets adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.

Meldingen erstatter Skattedirektoratets melding 8/2013 av 1. oktober 2013.