Nye personvernregler fra 2018

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter.

Publisert: Revisjon

Revisorer som behandler personopplysninger vil bli påvirket av de nye reglene. Det må utarbeides rutiner som sikrer overholdelse av regelverket. På datatilsynet nettsider får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere. Du kan også finne informasjon på den europeiske Revisororganisasjonen Accountancy Europes nettsider.