Portalen for søknad om betalingsutsettelse åpner 10. juni

Fra 10. juni kan næringsdrivende, selskap og privatpersoner søke om betalingsutsettelse av de fleste skatte- og avgiftskrav etter en forenklet ordning.

Publisert:

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. Man kan bl.a. søke om utsettelse for merverdiavgift 1. og 2. termin som forfaller til betaling 10. juni.

Det vil ikke bli foretatt innkreving av skattene mens søknaden behandles. 

Betalingsutsettelse kan bare innvilges frem til 31. desember 2020. Det beregnes en forsinkelsesrente på 6 prosent p.a. i utsettelsesperioden.

Enkelte skatter faller utenfor ordningen om betalingsutsettelse, bl.a. forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse. Dette er nærmere beskrevet i informasjonen på skatteetaten.no.

Søknader kan sendes elektronisk. Skatteetaten har opprettet en egen søknadsportal.

Vilkår

Det er et hovedvilkår at man er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen. I tillegg gjelder følgende vilkår:

For næringsdrivende og selskaper:

  • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
  • at alle pliktige oppgaver er levert
  • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

For privatpersoner:

  • at det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
  • reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

For enkeltpersonforetak:

  • aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
  • avsluttet enkeltpersonforetaket blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
  • utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner