Positiv trend for regnskapsinnsending

I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %.

Publisert:

Tilsvarende tall i fjor var 18 185 av totalt 311 736 (5,83 %). Før Regnskapsregisteret startet praksisen med å legge ut påminnelser i Altinn lå andelen stabilt rundt 10 % hvert år.

Vi minner samtidig om muligheten til å hente ut innsendte regnskaper gratis fra Regnskapsregisteret

Regnskapene kan bestilles i Brønnøysunds nettbutikk. Velges levering til e-post (PDF) er dette gratis.