Profftelefonen øker kapasiteten

Skattedirektoratet iverksetter etter henvendelse fra Revisorforeningen tiltak for å få ned ventetiden på Profftelefonen.

Publisert:

Skattedirektoratets veiledningstjeneste for profesjonelle brukere har i senere tid og spesielt i siste uke hatt svært lang ventetid. Funksjonaliteten med å bli ringt tilbake har heller ikke vært mulig å benytte.

Etter Revisorforeningen tok opp problemet med Skattedirektøren, har vi nå fått opplyst at arbeidet med Profftelefonen har prioritet og at det vil bli iverksatt endringer ved at kapasiteten skal økes samt at trafikken skal styres bedre.