PwC vant over Bertel O. Steen i tingretten

Bilkonsernet krevde erstatning på 20 millioner fra revisor etter konkurser i to selskaper i Østfold som drev ombygging av busser og spesialkjøretøy.

Publisert:

PwC har fått fullt medhold i tingretten og får dekket til sammen syv millioner kroner i saksomkostninger.

- Vi er fornøyd med at tingretten har kommet til et resultat i tråd med vår påstand. Da dommen ikke er rettskraftig har vi ingen ytterligere kommentarer, sier Risk & Quality-partner Herman Skirbrek i PwC til Finansavisen.

Saken er omtalt i Finansavisen tirsdag 4. desember 2018.