Rabattordninger og MVA

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort.

Publisert:

I uttalelsen redegjøres det for hva som må til for at selger skal kunne redusere sitt beregningsgrunnlag for utgående avgift.

Oppsummert mener SKD:

"Forutsatt at salgsdokumentet angir at det er rabatt ved betaling med Kredittkort A, vil selger kunne få redusert sin utgående merverdiavgift i følgende to situasjoner:

  1. Dersom selger utsteder kreditnota til kunden for rabatten og merverdiavgiften, vil kravet i bokføringsreglene være oppfylt.
  2. Dersom selger dokumenterer sin korrigering av utgående merverdiavgift, og dokumentasjonen fra Kredittkort A kan kobles opp mot avgiftsberegningen i salgsdokumentene. Kundens opprinnelige faktura vil da vise at den gir grunnlag for rabatt som kan kontrolleres mot avregning fra Kredittkort A."