Rapport om advokatregulering: Liberalisering av eierskapsreglene kan være positivt for konkurransen

Copenhagen Economics har på oppdrag fra Justisdepartementet analysert konkurranseeffektene av Advokatlovutvalgets forslag. De anbefaler at eierskapsreglene liberaliseres, og ikke strammes inn slik lovutvalget har foreslått.

Publisert:

Eierskapsreglene har blant annet betydning for revisjonsselskapene som har advokatforetak i nettverket.

Hovedkonklusjonene i analyserapporten er:

  • En innstramming av eierskapsreglene fører med seg en betydelig risiko for å begrense konkurransen unødvendig, dvs. at det enten ikke vil være effektfullt å stramme inn eller at det ikke bør strammes inn.
  • En liberalisering av eierskapsreglene som tillater eksternt eierskap i et visst omfang kan øke konkurransen og tilføre ny ikke-juridisk kompetanse, og i tillegg potensielt gi mer investering i nyskapning og teknologi.
  • Advokatlovutvalgets forslag om å fjerne advokatenes rettsrådsmonopol vil ikke få stor effekt. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre forslaget.