Rapport om revisjon av foretak av allmenn interesse

Finanstilsynet har som ledd i tilsynet med revisjonsselskapene innhentet informasjon om revisjonen av årsregnskapene til alle foretak av allmenn interesse. Det var 10 revisjonsselskaper som reviderte foretak av allmenn interesse i 2019 og 2020.

Publisert:

For 2020 er det avgitt 421 revisjonsberetninger for foretak av allmenn interesse. Herav var 397 (94 %) normalberetninger, 22 inneholdt presisering og to inneholdt modifisert konklusjon (forbehold). 

Det er avgitt 244 revisjonsberetninger med KAM (key audit matters/sentrale forhold i revisjonen) for 2019 og 250 revisjonsberetninger med KAM i 2020. Kravet til å kommunisere KAM i revisjonsberetning gjelder for noterte foretak.

Følgende revisjonsselskaper reviderer foretak av allmenn interesse per 31.12.20:

Revisjonsselskaper reviderer foretak av allmenn interesse.PNG

For 2020 er det avgitt 421 revisjonsberetninger for foretak av allmenn interesse. Av disse var 397 (94 %) normalberetninger, 22 inneholdt presisering og to inneholdt modifisert konklusjon (forbehold). Det er avgitt 250 revisjonsberetninger med opplysninger om forhold som har vært sentrale i revisjonen i 2020, sk. "key audit matters" (KAM). Kravet til å kommunisere KAM i revisjonsberetning gjelder for noterte foretak.

Revisjonsselskapene har sendt nummerert brev til 110 foretak av allmenn interesse i tilknytning til revisjonen av årsregnskapet for 2020. Det innebærer at 26,3 % av foretakene mottok nummerert brev fra revisor i forbindelse med årsregnskapet for 2020.

Gjennomsnittlig revisjonshonorar på disse oppdragene økte fra 1 781 000 i 2019 til kr 1 882 000 i 2020. Timebruken til oppdragsansvarlig revisor som andel av total timebruk på oppdragene, økte fra 5,5 % i 2019 til 5,9 % i 2020.