Finanstilsynet gir bøter til revisjonsselskaper etter tilsyn med hvitvaskingsreglene

Finanstilsynet gjennomførte fra høsten 2019 et tilsyn med overholdelsen av hvitvaskingsreglene i revisjonsselskaper. Tilsynet har nå ilagt PWC og BDO overtredelsesgebyr for brudd på regelverket.

Publisert:

Finanstilsynet har konkludert med at revisjonsselskapene blant annet har brutt bestemmelsene i hvitvaskingsloven om virksomhetsinnrettet risikovurdering og krav til rutiner for risikoklassifisering av kunder og kundetiltak.