Rapportering av offentlig støtte til skatteetaten

Selskaper som har mottatt mer enn 500 000 euro fra offentlige støtteordninger i 2019, må levere et eget skjema til skatteetaten innen 1. desember i år. Støtte til foretakene i et konsern skal ses under ett.

Publisert:

Rapporteringsplikten gjelder for en rekke ulike støtteordninger slik som for eksempel:

  • SkatteFUNN
  • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020
  • Redusert elavgift for industrien
  • Fritak for mva. ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester
  • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren
  • Statsstøtte i form av forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

En uttømmende liste finner du ved å trykke på denne linken.

Dersom støtte over beløpsgrensen ikke blir rapportert, kan støtten ansees å være i strid med regelverket.